משפט מוניציפאלי

משפט מוניציפלי

משרדנו מעניק ליווי משפטי וייצוג בכל הנוגע להליכים מול רשויות מקומיות. הליווי כולל בין היתר, טיפול בחיובים הנוגעים באגרות, ארנונה והיטלי פיתוח, הליכי רישוי עסקים, הליכים פליליים, פינוי מחזיקים בנכסים שלא כחוק .

בהליכים פליליים – ייצוג בערכאות משפטיות שונות לפי חוק התכנון והבניה וחוק רישוי עסקים, תוך כדי טיפול מול הגורם הרלוונטי ברשות המקומית להכשרת הבניה.

דילוג לתוכן